Hans Hartmann(14 May 1868 - )
Hertha Lingner(18 Dec 1867 - )
G. 26 Nov 1898, Wilhelmshaven/ Germany
T.  
Beruf.  
em.  
im.