G.  
T.  
Beruf. Ratsherr In Lychen
em.  
im.  
G.  
T.  
Beruf.  
em.  
im.  
Children